O nás

Společnost Facta Medica byla založena v červnu 2008. Její vznik byl předznamenán dlouholetým přátelstvím a plodnou spoluprací mezi zakladateli doc. MUDr. Zdeňkem Susou, CSc., PhDr. Eliškou Skalkovou a PhDr. Borisem Skalkou. Tito přátelé se na jaře Léta Páně 2008 vyvázali z dosavadních pracovních svazků, avšak cítili, že by chtěli spolu nadále pracovat při šíření poznatků a myšlenek na poli lékařství a zdravotnictví.

Vycházejíce z římské právní zásady Tres faciunt collegium rozhodli se založit společnost, která by jim umožnila v těchto jejich zálibách pokračovat. Jsouce si vědomi, že je v této oblasti již dosti zavedených konkurentů, věří heslu E pluribus unum a vyznávají zásadu Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří... nebo z rakouského pohledu Laßt uns Eins durch Brüderbande Gleichem Ziel entgegengehn!, a tak očekávají, že se naplní Spojené kde vládnou síly vše se snadno překoná nebo jinými slovy Mit vereinter Kräfte Walten Wird das Schwere leicht vollbracht.


Menu